Tổng hợp công thức Word Form lớp 9 để ôn thi Chuyên – Phần 1

Word form thường là một trong những phần dễ ăn điểm nhất trong những bài kiểm tra Tiếng Anh. Dưới đây, mình sẽ tổng hợp lại các công thức word form lớp 9 để các bạn có thể ôn tập dễ dàng hơn nhé.

Word form hay còn gọi là hình thức của từ giúp cho ta biết được vị trí, chỗ đứng của các loại từ trong câu. Biết được word form sẽ giúp chúng ta suy luận ra đáp án để điền vào chỗ trống của các dạng bài word form lớp 9 hoặc ôn thi Chuyên.

I. Danh từ thường được đặt ở vị trí là…

1. Chủ ngữ trong câu (Subject)

Xác định vị trí của danh từ trong các câu sau.

They love eating out.

Some people prefer to go on holiday to the same place every year.

The course fee doesn’t include materials.

Đáp án:

They love eating out.

Some people prefer to go on holiday to the same place every year.

The course fee doesn’t include materials.

2. Sau các mạo từ a, an, the, hoặc các đại từ chỉ định this, that, these

Xác định vị trí của danh từ trong các câu sau.

Do you live in a house?

No, actually, I live in an apartment.

Where did we park the car?

Đáp án:

Do you live in a house?

No, actually, I live in an apartment.

Where did we park the car?

3. Sau các giới từ như (in, on, of, under, with…)

He eats lunch at noon.

She often goes for a walk at night.

They go to bed at midnight.

4. Sau các từ chỉ về số lượng (quantifiers): few, a few, little, a little, some, any, much, many, most, …

She saves a little money every month.

All she wanted was a few moments on her own.

Mary said nothing, but she drank some tea and ate a little bread.

5. Sau tính từ hoặc tính từ sở hữu (his, my, her, …)

Sau tính từ sở hữu:

Is that your scarf? It is very similar to mine.

It was his fault, not hers.

Sau tính từ:

The show is a classic example of TV made for children.

6. Sau Enough

Do you have enough money to pay for your train fare and taxis?

There was enough food for about ten people.

You haven’t eaten enough of your dinner, Jason.

Ở các bài viết sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các công thức word form lớp 9 nhé. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ xem các word form của Tính từ, Trạng từ và Động từ!

Lược dịch từ Cambridge và các nguồn sưu tầm

Total
0
Lượt chia sẻ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *