Cách lên ý tưởng cho IELTS Discussion Essay (One-sided)

IELTS One-sided Discussion essay là dạng bài mà ta đồng ý 100% với một trong hai phía được đưa ra. Dạng bài này khác với dạng IELTS Balanced opinion Discussion essay, nếu đi theo hướng balanced thì ta phải nêu ra cả ý kiến của bản thân nữa.

Nên chọn Balanced hay One-sided?

Đề mẫu: Some people believe the aim of university education is to help graduates get better jobs. Others believe there are much wider benefits of university education for both individuals and society.

Discuss both views and give your opinion.

Trước khi bắt đầu đọc bài, bạn có thể sẽ phân vân là nên chọn hướng đi là One-sided hay là Balanced, cân bằng cả hai phía? Theo mình, bạn có thể trả lời các câu hỏi sau để lựa được hướng đi phù hợp nhất:

Mình đồng ý 100% với 1 trong 2 phía hay có quan điểm riêng?

–> Nếu đồng ý 100%, làm theo cấu trúc Discussion – One-sided opinion

–> Nếu đồng ý 50/50 với cả 2 phía bởi YẾU TỐ, LÝ DO NÀO (đây là lúc đưa ra quan điểm riêng) thì chọn Discussion – Balanced opinion

KHÔNG đồng ý hoàn toàn (fully agree) với cả 2 phía?

–> Nếu chỉ đồng ý 50/50 với cả hai phía thì bạn vẫn phải đưa ra LÝ DO tại sao bạn lại nghĩ vậy (và đây bạn vẫn phải đưa ra quan điểm riêng) –> chọn Discussion – Balanced opinion 

Các bước làm bài

Bước 1: Đọc hiểu và gạch chân

Đọc kỹ câu hỏi được đưa ra, gạch chân hoặc in đậm những chỗ quan trọng.

Đề mẫu: Some people believe the aim of university education is to help graduates get better jobs. Others believe there are much wider benefits of university education for both individuals and society.

Discuss both views and give your opinion.

–> View 1: university education help graduates get better job

–> View 2: university education provide benefits for both individuals and society

Bước 2: Lên sẵn cấu trúc cho bài làm của mình

Hãy chuẩn bị cấu trúc làm bài như sau:

 1. Introduction: topic + answer
 2. View 1
 3. View 2
 4. Conclusion: repeat answer

Và nếu bạn nghiêng về quan điểm nào thì nhớ đánh dấu sao quan điểm đấy hoặc ghi vào là “my view” như sau:

 1. Introduction: Does university education offer a range of benefits or only better jobs? + a lot of benefits but better jobs should also be taken into account
 2. University education provides better jobs for graduates
  1. Bước 3 sẽ đưa ra các lập luận để củng cố quan điểm này
 3. University education has wider benefits for both individuals and society (my view)
  1. Bước 3 sẽ đưa ra các lập luận để củng cố quan điểm này
 4. Conclusion: university education provides not only jobs but also help improve the individual and the society.

Bước 3: Lên ý tưởng cho từng khổ một

Bây giờ ta sẽ bước vào giai đoạn lên ý tưởng, hãy cố gắng vạch ra thật nhiều ý tưởng nhất có thể. Để dễ lên ý tưởng hơn, bạn có thể đặt câu hỏi là tại sao người ta lại có quan điểm A này, tại sao người ta lại có quan điểm B này?

Mọi người có quan điểm 1 là bởi vì…

– Graduates are often favoured by employers –> why? because they have certifications
– Graduates are serious about their future –> why? universities are expensive, those who study there must be willing to pay a large sum of money every year

Mọi người có quan điểm 2 vì:

– University teaches us resilience –> why? universities are very stressful because of exercises and exams, we must always learn or get left behind –> harden our mental toughness
– University teaches us how to live independently –> why? because we have to live further from home, which requires us to learn how to live without depending on our parents
– Graduates can help contribute to our country growth –> why? because of their talents

Như các bạn thấy thì sau khi mình đã lên được một số các ý chính, mình bắt đầu đặt câu hỏi tại sao để nghĩ ra các ý bổ trợ để củng cố cho lập luận mình đưa ra ở 2 quan điểm trên.

Đã có cấu trúc và ý tưởng đầy đủ như trên rồi thì bây giờ chỉ còn bước viết bài nữa thôi. Một điều nữa là quá trình plan và lên ý tưởng này chỉ nên kéo dài trong khoảng thời gian 10 phút thôi nhé. Để còn dành thời gian mà viết nữa.

Lược dịch từ thầy Simon

Total
0
Lượt chia sẻ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *