Cách tính điểm cho từng phương thức xét tuyển trường NEU – Đại học Kinh tế Quốc dân

Tổng hợp cách thức tính điểm đối với từng phương thức xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Nếu các bạn độc giả muốn nhanh tay tính điểm xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) hãy sử dụng công cụ hỗ trợ xét tuyển vào các trường Đại học ở Việt Nam:

https://khanhtung.com/cong-cu-ho-tro-xet-tuyen-vao-cac-truong-dh-o-viet-nam/

Table of Contents

1. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT trong thời hạn hai năm tính đến ngày 1/6/2022 (từ 1.200 điểm trở lên với chứng chỉ SAT và từ 26 điểm trở lên với chứng chỉ ACT)

– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022, SAT từ 1200 điểm trở lên, hoặc ACT từ 26 điểm trở lên.

– Chỉ tiêu dự kiến: 1-3% tổng chỉ tiêu

– Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (Điểm xét tuyển) quy về thang 30 được xác định như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm SAT *30/1600+ điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm xét tuyển = Điểm ACT *30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)

Ảnh bên trong trường đại học kinh tế quốc dân

2. Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 800 điểm trở lên

– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia TPHCM đạt từ 800 điểm trở lên.

– Chỉ tiêu dự kiến: 15-20% tổng chỉ tiêu

– Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển quy về thang 30 được xác định như sau:

+Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội:

Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL *30/150 = điểm ưu tiên (nếu có)

+Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM:

Điểm xét tuyển =  Điểm ĐGNL *30/1200 = điểm ưu tiên (nếu có)

3. Thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022 đạt từ 20 điểm trở lên

– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đạt từ 20 điểm (quy đổi về thang 30) trở lên.

– Chỉ tiêu dự kiến: 5% tổng chỉ tiêu

– Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển được xác định như sau:

 

Điểm xét tuyển = Điểm ĐGTD quy đổi+điểm ưu tiên (nếu có)

4. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn hai năm tính đến ngày 1/6/2022 (IELTS đạt 5.5 điểm, TOEFL ITP 500 điểm, TOEFL iBT 46 điểm hoặc TOEIC với bốn kỹ năng L&R 785, S 160 và W 150 điểm trở lên) kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh cùng lúc thỏa mãn 2 điều kiện

(1) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng Nghe & Đọc 785, Nói 160, Viết 150) trở lên.

(2) Có điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia TPHCM đạt từ 800 điểm trở lên.

– Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được quy định như sau:

 

+ Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội:

Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi CCTAQT)*1/3+(Điểm ĐGNL*30/150)*2/3+ điểm ưu tiên (nếu có)

 

+Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM:

Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi CCTAQT)*1/3+(Điểm ĐGNL*30/1200)*2/3+ điểm ưu tiên (nếu có)

5. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (yêu cầu như trên) kết hợp với điểm hai môn thi Tốt nghiệp trung học phổ thông (gồm môn Toán và một môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường, trừ môn tiếng Anh.)

Các thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Cách tính điểm cho các phương thức xét tuyển trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

-Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 (4 kỹ năng Nghe & Đọc 785, Nói 160, Viết 150) trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của tổ hợp bất kỳ trong tổ hợp xét tuyển của trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng, dự kiến 20 điểm trở lên.

 

– Chỉ tiêu dự kiến của trường là 15 – 20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

– Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được quy định như sau:

 

Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi CCTAQT)+tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)

 

Trong đó: tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường (Trừ môn tiếng Anh).

 

6. Thí sinh hệ chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên toàn quốc, trường trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm hai môn thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. 

– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh cùng lúc thỏa mãn 3 điều kiện:

 

(1) Là học sinh hệ chuyên (3 năm lớp 10,11, 12) của các trường THPT chuyên toàn quốc, học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia.

 

(2) Có điểm trung bình chung của 6 học kỳ (3 năm lớp 10,11,12) đạt từ 8.0 trở lên (Điểm trung bình học kỳ nào đó có thể có thể nhỏ hơn 8.0).

 

(3) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của tổ hợp bất kỳ trong tổ hợp xét tuyển của trường đạt Ngưỡng đảm bảo chất lượng dự kiến từ 20 điểm trở lên.

 

– Chỉ tiêu dự kiến dành cho những đối tượng này là 10 – 15% tổng chỉ tiêu.

– Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được quy định như sau:

 

Điểm xét tuyển =  điểm TBC học tập 6 kỳ + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)

 

Trong đó: tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

 

https://khanhtung.com/cong-cu-tinh-diem-tbc-cua-3-mon-hoc-tung-nam-lop-1011-va-hoc-ky-1-nam-lop-12/ 

7. Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia hoặc đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc giải khuyến khích quốc gia kết hợp với điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

 

– Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn 2 điều kiện:

 

(1) Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài Truyền hình Việt Năm hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; hoặc đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

 

(2) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của tổ hợp đăng ký xét tuyển theo mã ngành /chương trình của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến 20 điểm trở lên.

– Chỉ tiêu dự kiến 5% tổng chỉ tiêu.

– Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được quy định như sau:

 

Điểm xét tuyển = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng + Điểm ưu tiên (nếu có)

 

-Trong đó:

+ Điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh tương ứng với các tổ hợp xét tuyển của mã ngành/chương trình theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

+ Điểm thưởng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia: Vòng thi năm 1 điểm; vòng thi quý 0.75 điểm, vòng thi tháng 0.50 điểm; vòng thi tuần 0.25 điểm.

+ Điểm thưởng giải học sinh giỏi: Giải khuyến khích quốc gia 0.5 điểm; giải cấp tỉnh/thành phố: giải Nhất 0.5 điểm; giải Nhì 0.25 điểm; giải Ba 0 điểm.

Nguồn: Đề án tuyển sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân, TrangEdu,

 

Total
1
Lượt chia sẻ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *