Học sinh không chuyên làm thế nào để vào Đại học Ngoại thương?

Đối với học sinh hệ không chuyên, bạn có thể xét tuyển vào trường Đại học Ngoại Thương (FTU) bằng một trong những phương thức sau.

Học sinh hệ không chuyên nên xét tuyển bằng những phương thức nào ở Đại học Ngoại Thương (FTU)?

Nếu là một học sinh hệ không chuyên, bạn nên xét tuyển sử dụng phương thức 1 hoặc phương thức 2, 3, 4, và 5. Bạn có thể xem thêm và các phương thức xét tuyển còn lại ở đây:

Các phương thức xét tuyển vào trường ĐH Ngoại Thương (FTU)

Những đối tượng nào phù hợp với phương thức 1

Đây là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh.

 • Thí sinh tham gia thi HSG Quốc gia
 • Thi sinh tham gia cuộc thi KHKT Quốc gia
 • Thí sinh đạt giải HSG cấp tỉnh/ TP lớp 11 hoặc 12
 • Học sinh hệ chuyên các môn Toán, Toán – Tin, Tin, Lý, Hoá, Văn và Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật) của Trường THPT trọng điểm/THPT Chuyên

Xem danh sách các Trường THPT trọng điểm/THPT Chuyên tại đây:

(Danh sách các trường THPT trọng điểm/THPT Chuyên cập nhật 2022)

Những đối tượng nào phù hợp với phương thức 2

Đây là phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập.

 • Học sinh hệ chuyên các môn Toán, Toán – Tin, Tin, Lý, Hoá, Văn và Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật) của trường THPT trọng điểm/THPT chuyên
 • Thí sinh hệ không chuyên (gồm cả thí sinh là học sinh hệ chuyên các môn không thuộc tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường ví dụ: Sinh, Sử, Địa, Đức, Hàn…)

Điều kiện dự tuyển đối với phương thức 1

Nếu bạn muốn xét tuyển phương thức 1, bạn phải đáp ứng những yêu cầu sau.

Thí sinh tham gia thi HSG Quốc gia

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Có tên trong danh sách tham dự kỳ thi HSG cấp quốc gia các môn Toán, Tin, Lý, Hoá, Văn, Tiếng Anh/Pháp/Trung/Nhật/Nga
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên

Nếu bạn thoả mãn các điều kiện trên, hãy xem cách tính điểm xét tuyển cho thí sinh tham gia thi HSG QG tại đây

Cách thức tính điểm xét tuyển với thí sinh tham gia kỳ thi HSG quốc gia hoặc cuộc thi KHKT quốc gia khi sử dụng phương thức 1 của trường Đại học Ngoại thương FTU

Thí sinh tham gia cuộc thi KHKT Quốc gia

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên
 • Có tên trong danh sách dự thi cuộc thi KHKT cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức mà nội dung đề tài được Hội đồng tuyển sinh đánh giá là phù hợp với môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường

Nếu bạn thoả mãn các điều kiện trên, hãy xem cách tính điểm xét tuyển cho thí sinh tham gia thi KHKT QG tại đây

Cách thức tính điểm xét tuyển với thí sinh tham gia kỳ thi HSG quốc gia hoặc cuộc thi KHKT quốc gia khi sử dụng phương thức 1 của trường Đại học Ngoại thương FTU

Thí sinh đạt giải HSG cấp tỉnh/TP lớp 11 hoặc 12

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên
 • Điểm TBCHT của 5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trong đó môn Toán và môn thi đạt giải HSG) đạt từ 8.5 trở lên (tính trung bình chung của 3 môn, làm tròn đến một chữ số thập phân)
 • Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Tin, Lý, Hoá, Văn, Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật

Nếu bạn thoả mãn các điều kiện trên, hãy xem cách tính điểm xét tuyển cho thí sinh tham gia thi HSG Tỉnh, Thành phố tại đây

Cách thức tính điểm xét tuyển Đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 các môn Toán, Tin, Lý, Hoá, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Nhật

Điều kiện dự tuyển đối với phương thức 2

Đối tượng là học sinh hệ không chuyên và hệ chuyên các môn không thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường

Các môn hệ chuyên không thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường ở đây có thể là**: Sinh, Sử, Địa, Đức, Hàn…**

Đối với các chương trình không thuộc các Ngành ngôn ngữ (Anh – Nhật – Pháp – Trung)

Học sinh hệ không chuyên

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 8.5 trở lên
 • Có điểm TBCHT của 5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 của 2 môn thuộc tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý hoặc Toán-Hoá đạt từ 9.0 trở lên hoặc Toán-Văn đạt từ 8.8 trở lên (tính TBC của 2 môn, làm tròn một chữ số thập phân)
 • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn hoặc đạt từ giải Ba HSG QG môn tiếng Anh trở lên

Nếu bạn thoả mãn các điều kiện trên, hãy xem cách tính điểm xét tuyển cho thí sinh hệ chuyên và không chuyên tại đây

Cách thức tính điểm xét tuyển đối với thí sinh hệ chuyên và không chuyên

Đối với các chương trình thuộc Ngành ngôn ngữ (Anh – Nhật – Pháp – Trung) đào tạo chất lượng cao

Học sinh hệ không chuyên

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 8.5 trở lên
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế hoặc giải Ba HSG QG môn tiếng Anh/Pháp/Nhật/Trung trở lên

Nếu bạn thoả mãn các điều kiện trên, hãy xem cách tính điểm xét tuyển cho thí sinh hệ chuyên và không chuyên tại đây

Cách thức tính điểm xét tuyển đối với thí sinh hệ chuyên và không chuyên

Điều kiện dự tuyển đối với phương thức 3

Phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đối với các chương trình không thuộc các Ngành ngôn ngữ (Anh – Nhật – Pháp – Trung)

Thí sinh xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 7.5 trở lên
 • Tổng điểm 2 môn/bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Toán-Lý/Toán-Hoá/Toán-Văn) đạt từ điểm sàn xét tuyển của Nhà trường
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế hoặc giải Ba HSG QG môn tiếng Anh trở lên

Nếu bạn thoả mãn các điều kiện trên, hãy xem cách tính điểm xét tuyển cho thí sinh hệ chuyên và không chuyên tại đây

Cách thức tính điểm xét tuyển sử dụng chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT cho trường Đại học Ngoại thương

Đối với các chương trình thuộc Ngành ngôn ngữ (Anh – Nhật – Pháp – Trung) đào tạo chất lượng cao

Thí sinh xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 7.5 trở lên
 • Tổng điểm 2 môn/bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Toán-Văn) đạt từ điểm sàn xét tuyển của Nhà trường
 • Có chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc tế hoặc giải Ba HSG QG môn tiếng Anh/Pháp/Trung/Nhật trở lên

Nếu bạn thoả mãn các điều kiện trên, hãy xem cách tính điểm xét tuyển cho thí sinh hệ chuyên và không chuyên tại đây

Cách thức tính điểm xét tuyển sử dụng chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT cho trường Đại học Ngoại thương

Điều kiện dự tuyển đối với phương thức 4

Xét tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển Nhà trường quy định (gồm các tổ hợp A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07).

Thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên
 • Có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường (A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07) đáp ứng điểm sàn nhận hồ sơ theo qui định của trường ĐHNT

Lưu ý: không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ hoặc kết quả điểm thi được bảo lưu theo Quy định tại Quy chế xét tốt nghiệp THPT để xét tuyển

Điều kiện dự tuyển đối với phương thức 5

Xét tuyển theo kết quả thi các kỳ thi đánh giá năng lực của 02 Đại học Quốc Gia và theo quy định cụ thể của Nhà trường.

Thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM năm 2022.

 • Tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên
 • Điểm TBCHT từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên
 • Có kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội năm 2021 từ 105/150 điểm hoặc kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2021 từ 850/1200 điểm.
 • Không sử dụng ưu tiên đối tượng và khu vực

Cách thức tính điểm xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức trong năm 2022

Nguồn: FTU

Total
0
Lượt chia sẻ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *