Công cụ hỗ trợ xét tuyển vào các trường ĐH ở Việt Nam

Cách sử dụng hiệu quả công cụ này

B1: Điền thông tin vào Công cụ hỗ trợ xét tuyển vào các trường ĐH ở Việt Nam (bạn đang ở đây)

B2: Nếu cần biết điểm trung bình cộng 3 môn trong 5 học kỳ, hãy dùng Công cụ tính điểm TBC của 3 môn học từng năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12 

B3: Khi hoàn thành bước 1, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tính điểm xét tuyển. Nếu bị lỗi, bạn có thể xem danh sách tổng hợp công cụ tính điểm xét tuyển cho các trường Đại học tại đây