Cách thức tính điểm xét tuyển đối với thí sinh hệ chuyên và không chuyên

Điểm xét tuyển được xác định theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

1. Đối với các chương trình ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Tài chính Ngân hàng, Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Kế toán

Điểm xét tuyển = M1 + M2+ M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

+ M1, M2: là điểm trung bình chung học tập 05 học kỳ (bao gồm học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12) gồm Toán và một trong các môn Văn hoặc Lý hoặc Hóa

+ M3: Điểm quy đổi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc quy đổi giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh (theo bảng quy đổi).

+ Điểm ưu tiên gồm 1 trong 2 hoặc cả 2 điểm:

>>> Ưu tiên giải cho học sinh đạt thêm giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Tin, Lý, Hoá, Văn, Ngoại ngữ hoặc cuộc thi KHKT cấp quốc gia mà đề tài được đánh giá là phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển.

Điểm cụ thể như sau:

+ Giải nhất: được cộng 04 (bốn) điểm
+ Giải nhì : được cộng 03 (ba) điểm
+ Giải ba: được cộng 02 (hai) điểm
+ Giải khuyến khích: được cộng 01 (một) điểm

>>> Điểm ưu tiên đối tượng chính sách (nếu có) theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.

Lưu ý: 

– Thí sinh đã dùng giải Thí sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh để quy đổi điểm M3 thì không được cộng thêm điểm ưu tiên cho giải này.

– Các thí sinh đạt nhiều giải chỉ được cộng điểm một lần ứng với giải cao nhất đạt được.   

2. Đối với các chương trình Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ

– Căn cứ xác định trúng tuyển: Xác định trúng tuyển theo các ngành/ chuyên ngành căn cứ trên nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu và điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển được xác định theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

+ M1, M2: là điểm trung bình chung học tập 05 học kỳ (bao gồm Học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 2 môn Toán và Văn.

+ M3: Điểm quy đổi Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế hoặc quy đổi giải học sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ (theo bảng quy đổi).

+ Điểm ưu tiên:

>>>Ưu tiên giải cho học sinh đạt thêm giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Tin, Lý, Hoá, Văn, Ngoại ngữ hoặc cuộc thi KHKT cấp quốc gia mà đề tài được đánh giá là phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển

Điểm cộng cụ thể như sau:

+ Giải nhất: được cộng 04 (bốn) điểm
+ Giải nhì : được cộng 03 (ba) điểm
+ Giải ba: được cộng 02 (hai) điểm
+ Giải khuyến khích: được cộng 01 (một) điểm

 >>>Điểm ưu tiên đối tượng chính sách (nếu có) theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.

Lưu ý: 

– Thí sinh đã dùng giải Thí sinh giỏi quốc gia môn Ngoại ngữ để quy đổi điểm M3 thì không được cộng thêm điểm ưu tiên cho giải này.

– Các thí sinh đạt nhiều giải chỉ được cộng điểm một lần ứng với giải cao nhất đạt được.   

Nguồn: FTU

Total
0
Lượt chia sẻ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *