Cách đạt điểm viết IELTS Writing 8.0 trở lên – Phần 1

Ý chính

  • Ngoài ngữ pháp và từ vựng ra thì ta cần phải tránh lạc đề 
  • Cần phải đọc kỹ đề bài để đưa ra luận điểm đúng 
  • Nếu luận điểm đúng và không lạc đề -> Điểm TASK RESPONSE sẽ cao hơn
  • Bài viết này sẽ chia thành 3 bài, nói về từng trường hợp

Bạn có thể đọc phần 2 và 3 ở các đường link dưới đây:
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len/
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len-phan-2/
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len-phan-3/

TH1. Bỏ quên yếu tố so sánh của bài

Đề mẫu: Some people believe that living in big cities is becoming more difficult. Others believe that it is getting easier. Discuss both views and give your own opinion.

Tại sao lại là bỏ quên yếu tố so sánh? More là cấu trúc so sánh hơn trong Tiếng Anh. Easy thêm đuôi -er cũng là đang áp dụng cấu trúc so sánh hơn. 
-> Tác giả muốn thí sinh đưa ra luận điểm là tại sao sống ở thành phố thời này đang khó hơn? Tại sao sống ở thành phố lại đang dễ hơn? 

Học viên mắc lỗi gì với trường hợp 1 này?

  • Không để ý đến từ khoá là more difficult (càng ngày càng khó, tại sao ngày càng khó?) và (easier, càng ngày càng dễ, tại sao càng ngày càng dễ?)
  • Dẫn đến tình trạng chỉ lo đưa ra cái lợi (advantages) của việc sống ở thành phố và cái bất lợi (disadvantages) của việc sống thành phố (nhưng người ta đang bàn về việc sống ở thành phố thì ngày càng dễ/khó chứ ai đòi đưa ra luận điểm có lợi/bất lợi mô) 

Ta sẽ đưa ra luận điểm như nào nếu ta đồng ý là sống ở thành phố thì ngày càng khó? 

Dưới đây mình xin phép đưa ra một số ý mẫu.

  • Càng ngày càng thiếu chỗ ở (overcrowding) -> do người từ vùng quên nhiều với ước mơ kiếm việc làm -> bùng nổ dân số 
  • Tỉ lệ tội phạm ngày càng tăng -> cuộc sống ở thành phố nguy hiểm, không cẩn thận ra đường bị xiên

Vậy, ta sẽ đưa ra luận điểm như nào nếu ta đồng ý là sống ở thành phố thì ngày càng dễ?

  • Chất lượng giáo dục luôn luôn hàng đầu, nhiều giáo viên giỏi luôn chọn thành phố làm điểm ẩn náu -> đào tạo được nhiều người giỏi
  • Nhiều ngành để chọn ở thành phố, lúc nào cũng có nhu cầu, mặc dù cạnh tranh cao -> không thiếu việc làm, chỉ cần có kĩ năng  

*Bài mẫu: https://zim.vn/ielts-writing-sample-topic-social/

Bạn có thể đọc phần 2 và 3 ở các đường link dưới đây:
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len/
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len-phan-2/
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len-phan-3/

Bài viết này được biên dịch lại từ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/282921298572755/user/100001139740261/

Total
0
Lượt chia sẻ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *