Cách đạt điểm viết IELTS Writing 8.0 trở lên – Phần 2

Tiếp nối series Cách đạt điểm viết IELTS Writing 8.0 trở lên Phần 1 và đây sẽ là phần cuối cùng nói về sự nhầm lẫn giữa should và can nhé.

Bạn có thể đọc phần 1 và 3 ở các đường link dưới đây:
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len/
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len-phan-2/
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len-phan-3/

TH2. Nhầm lẫn về nghĩa của should và can

Đề mẫu: Environmental protection should be the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

Should = nên 
Tôi nên ăn bánh vào sáng mai vì tôi sợ đói và thiếu năng lượng. Tôi nên ăn bánh, tại sao tôi nên? vì tôi sợ đói..

Can = có thể
Tôi có thể ăn bánh vào sáng mai vì tôi có thể bị đói và thiếu năng lượng. Ta có thể làm việc là ăn bánh nhưng ta không hẳn là phải thực hiện hành động ăn bánh.

Học viên mắc lỗi gì trong trường hợp này?

  • Học viên lầm tưởng nghĩa của should (nên..) và can (có thể) là như nhau
  • Suy ra, họ sẽ suy nghĩ như trên là bảo vệ môi trường thì có thể là nghĩa vụ của các nhà chính trị gia chứ không phải là các cá nhân vì cá nhân chỉ làm được nho nhỏ -> họ sẽ đi theo hướng giải thích là tại sao các nhà chính trị gia có thể làm việc bảo vệ môi trường???

Vậy ta đi như nào mới đúng?

  • Nếu làm bài thì ta phải đưa ra luận điểm để trả lời cho việc, tại sao các nhà chính trị gia NÊN có trách nhiệm bảo vệ môi trường? 
  • Bởi vì họ có tiền, họ có sự ảnh hưởng và tiếng nói -> họ có thể sử dụng tiền của mình để xây dựng nhiều dự án bảo vệ môi trường, họ có thể làm gương để mọi người noi theo, họ có thể thuyết phục các nhà chính trị gia khác -> họ NÊN làm công việc bảo vệ môi trường

OK, còn tại các cá nhân NÊN tham gia chứ KHÔNG NÊN

  • Vì mặc dù họ không có nhiều sức mạnh nhưng nếu tập hợp và thành lập một tổ chức -> họ sẽ tạo ra sức mạnh từ số đông -> họ có thể tuyên truyền khắp nơi cho những người khác và lấy tiền tài trợ -> họ có thể đi khắp nơi để thực hiện chương trình bảo vệ môi trường

-> cả 2 nhóm này NÊN có nhiệm vụ bảo vệ môi trường vì cả hai đều mang lại lợi ích như nhau..

Bài mẫu tham khảo: https://zim.vn/giai-de-va-bai-mau-ielts-writing-cho-chu-de-environment-2/

Bạn có thể đọc phần 1 và 3 ở các đường link dưới đây:
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len/
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len-phan-2/
https://khanhtung.com/cach-dat-diem-viet-ielts-writing-8-0-tro-len-phan-3/

Total
0
Lượt chia sẻ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *